You are here: Home MKG3D

Bài 1: Cài đặt phần mềm Geometer’s Sketchpad và Custom Tool

Mục tiêu: - Cài đặt phần mềm Geometer's Sketchpad
                - Công cụ người dùng Custom Tool
                - Công cụ MKG3D và nguyên tác dựng điểm
1. Giới thiệu phần mềm Geometer’s Sketchpad (GSP)
Phần mềm GSP hiện đã có phiên bản mới nhất 5.06. Đây là một phần mềm chuyên dùng để dạy và học toán. Giáo viên có thể xây dựng và thiết kế các bài giảng liên quan đến giải tích, hình học phẳng, hình học không gian… Muốn thiết kế được các bài giảng đòi hỏi giáo viên phải có trình độ nhất định. Do vậy nếu chỉ sử dụng GSP không ta sẽ mất rất nhiều thời gian để thiết kế.
Xem và cài đặt GSP mới nhất tại: Có gì mới trong Geometer's Sketchpad 5.0.6 ( cập nhật mới nhất ngày 25/6/2013)
2. Cài đặt Custom Tool – Công cụ người dùng
- GSP cho phép người dùng tạo ra các công cụ hỗ trợ cho việc dựng hình, các công cụ này được thiết kế một lần sau đó được sử dụng khi cần thiết. Công cụ tạo sẵn giúp cho việc dựng hình được nhanh và thuận lợi hơn.
- Cài đặt công cụ người dùng:
+ Nhấn vào công cụ Custom Tool ( hình mũi tên). Chọn Choose Tool Folder tìm đến thư mục chứa các công cụ: 

          Có rất nhiều công cụ người dùng. Trong phạm vi hướng dẫn thiết kế khối đa diện này tác giả chỉ sử dụng bộ công cụ trong thư mục Tool ( tải về cùng vời MKG3D dưới bài viết này):

+ Sau khi chọn ta có các công cụ để thiết kế khối đa diện:
3. Công cụ MKG3D dùng để thiết kế các khối đa diện
a. Cửa sổ MKG3D:
- Bánh xe nhỏ: dùng để phóng to hay thu nhỏ hình không gian đã vẽ. Đặt trỏ chuột và nhấn giữ chuột trái tại tâm bánh xe:  kéo lên là phóng to, kéo xuống là thu nhỏ.
Ba đường tròn đồng tâm có 3 bánh xe nhỏ theo thứ tự: Ngoài, giữa và trong
+ Bánh xe ngoài xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ xoay hình không gian, nên quay theo chiều dương ( ngược chiều kim đồng hồ).
+ Bánh xe giữa xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ lật hình theo phương thẳng đứng.
+ Bánh xe trong cùng xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ lật hình theo phương nằm ngang.
b. Nguyên lý, thao tác vẽ hình:
Muốn vẽ một khối đa diện ta phải xác định được các đỉnh của nó và dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ cạnh. Bài 1 kết thúc tại đây và ta đã có điều kiện cần để học tiếp bài 2.
Bài 2: Hướng dẫn thiết kế một số khối đa diện thường gặp.
Edit

Post a Comment

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Top commentators in month

Loading comments ...

Có thể bạn quan tâm

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Templated by Blogger Items