You are here: Home Nghề nghiệp

Tranh mầm non chủ đề: Nghề nghiệp

Tranh vẽ chủ đề nghề nghiệp: Đầu bếp, bác sĩ, ca sĩ, thợ xây, nông dân, giáo viên, cảnh sát giao thông.
1. Đầu bếp

2. Bác sĩ

3. Ca sĩ

Các bạn có thể tải thêm các ngành nghề: Thợ xây, nông dân, giáo viên, cảnh sát giao thông...
Tại đây: Tranh vẽ chủ đề nghề nghiệp

Edit

Post a Comment

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Top commentators in month

Loading comments ...

Có thể bạn quan tâm

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Templated by Blogger Items